Piotr Chara – Odra, wyspa życia, część druga

Piotr Chara – Odra, wyspa życia, część druga

[audio_player_pro id=”2549143245235″ skin=”blackControllers” center_plugin=”false” loop=”false” auto_play=”false” player_bg=”#ffffff” buffer_empty_color=”#d6edff” seekbar_color=”#04adff” volume_off_color=”#d6edff” volume_on_color=”#04adff” timer_color=”#000000″ song_title_color=”#000000″ song_author_color=”#000000″ show_rewind_but=”false” show_shuffle_but=”false” show_download_but=”false” show_buy_but=”false” show_lyrics_but=”false” show_twitter_but=”false” show_facebook_but=”false” show_playlist_on_init=”false” show_playlist_but=”false” playlist_bg_color=”#ffffff” playlist_record_bg_off_color=”#ffffff” playlist_record_bg_on_color=”#bce4ff” playlist_record_bottom_border_off_color=”#ffffff” playlist_record_bottom_border_on_color=”#ffffff” playlist_record_text_on_color=”#0a0a0a” number_of_thumbs_per_screen=”2″ show_playlist_number=”false” show_categories=”false” selected_categ_off_color=”#ffffff” selected_categ_on_color=”#ffffff” show_search_area=”false” search_input_bg=”#ffffff”][audio_player_pro_playlist_item title=”Piotr Chara – Odra, wyspa życia, część druga” xsources_mp3=”https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/10/piotr-chara-01-part2.mp3″ xauthor=”RZECZNY UNIWERSYTET LUDOWY” ximage=”97″][/audio_player_pro_playlist_item][/audio_player_pro]

Piotr Chara to fotografik przyrodnik i regionalista, jego wieloletnie obserwacje i fotografowanie przyrody zaprowadziły go w świat czynnej jej ochrony, a projekt wyspy Życia, którego jest liderem, pozwolił wielu zagrożonym gatunkom ptaków wodnych takich jak rybitwy czy ostrygojady wrócić z łęgami nad Odrę. Pracuje i tworzy w Dolinie Środkowej Odry.

Część druga to opowieść o działaniach z zakresu czynnej ochrony przyrody projektu wyspy życia i działaniach mających na celu wprowadzenia dobrych praktyk na poziomie prawodawstwa, ale i zwrócenia głębszej uwagi na świat przyrody, bo czasem świadomość zachodzących procesów oznacza wsparcie. Posłuchajcie opowieści człowieka który pogodził świat sztuki i fotografii z pracą społeczną i oddaniu przyrodzie. To wszystko pozwala mu na świadome spotkanie z samym sobą w drodze ku lepszym światom.

Realizacja Michał Zygmunt
Muzyka i nagrania dźwiękowe Odra Sound Design
Foto Piotr Chara