Piotr Chara – Odra, wyspa życia, część druga

Piotr Chara – Odra, wyspa życia, część druga

  • Piotr Chara - Odra, wyspa życia, część druga
  • RZECZNY UNIWERSYTET LUDOWY
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/sygnet.png
  • ALL CATEGORIES
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/10/piotr-chara-01-part2.mp3

Piotr Chara to fotografik przyrodnik i regionalista, jego wieloletnie obserwacje i fotografowanie przyrody zaprowadziły go w świat czynnej jej ochrony, a projekt wyspy Życia, którego jest liderem, pozwolił wielu zagrożonym gatunkom ptaków wodnych takich jak rybitwy czy ostrygojady wrócić z łęgami nad Odrę. Pracuje i tworzy w Dolinie Środkowej Odry.

Część druga to opowieść o działaniach z zakresu czynnej ochrony przyrody projektu wyspy życia i działaniach mających na celu wprowadzenia dobrych praktyk na poziomie prawodawstwa, ale i zwrócenia głębszej uwagi na świat przyrody, bo czasem świadomość zachodzących procesów oznacza wsparcie. Posłuchajcie opowieści człowieka który pogodził świat sztuki i fotografii z pracą społeczną i oddaniu przyrodzie. To wszystko pozwala mu na świadome spotkanie z samym sobą w drodze ku lepszym światom.

Realizacja Michał Zygmunt
Muzyka i nagrania dźwiękowe Odra Sound Design
Foto Piotr Chara