Damian Danak

Rejs: usłysz rzekę, rzeczne rzemiosło.

Zapis wybranych wykładów podczas serii streamingów z pokładu Statku Kultury w ramach letniego semestru Rzecznego Uniwersytetu Ludowego 2022.

Tematy zajęć

Rzeka w przekazach ludowych

Warsztaty etnobotaniczne

Relacje człowieka z roślinami. Praktyczne wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Na warsztatach będziemy tworzyć produkt regionalny.

Damian Danak

Damian Danak

Etnograf, muzealnik, fotograf. Zawodową przygodę zaczynał jako dziennikarz w rzeszowskich Nowinach i lubelskim Moim Mieście. Po studiach na uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i uzyskaniu tytułu magistra folklorystyki i etnologii rozpoczął pracę fotoreportera w Gazecie Wyborczej Lublin. Kolejnym etapem była przeprowadzka na „Ziemie odzyskane” i praca w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. 11 letni okres pracy w muzeum obfitował w szereg projektów edukacyjnych, popularyzatorskich, wystawienniczych i naukowych. Były to między innymi wystawy : „Od portretu trumiennego do Naszej Klasy,” „Z Podola na Ziemię Lubuską – historia polskiego winiarstwa,” „Staropolska piwniczka” i projekty badawcze zakończone wydawnictwami: „Dom w lubuskim pejzażu kulturowym” i „Rozczerwona Kalina. Pieśń ludowa na Ziemi Lubuskiej.” Najnowsza aktywność związana jest ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Proludzkich „Entropia” które stworzyło w nadodrzańskich Cigacicach przetwórnię ziół, stawiąc na edukację w zakresie mądrego korzystania z natury.

Narodowy Instytut Wolności