O Uniwersytecie Ludowym

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa, działa aktywnie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i realizuje projekty edukacyjne w zakresie komunikacji społecznej od 2003 roku. W 2012 roku, staliśmy się inicjatorem Uniwersytetu Ludowego pod nazwą „Laboratorium Rejs” i opierając się o model grundtvigański oraz bliskość i zasoby – tak przyrodnicze, jak i kulturowe – rzeki Odry. W ciągu ostatnich dwóch lat odwiedziliśmy 9 miejscowości na terenie 3 województw. 150 osób uczestniczyło w naszych kursach. Rejs pomiędzy miastami trwał łącznie 30 dni.

W dobie zagrożenia epidemicznego postawiliśmy na edukację online. Powstał pomysł stworzenia portalu rzecznego zawierającego kompendium wiedzy na temat rzeki z 4 obszarów: rzeka, nowe media, rzemiosło rzeczne i ekologia.

Rzeka

Działania Uniwersytetu, pod wspólną nazwą Laboratorium Rejs, prowadzone są w dość nietypowej formie, która odróżnia nas na tle innych organizacji i jest zgodna z naturalnym rytmem naszej największej naturalnej inspiracji – Odry. Zdecydowaliśmy się na prowadzenie naszych działań metodą nomadyczną. Przemierzamy statkami oś rzeki prowadząc zajęcia dla mieszkańców nadrzecznych miejscowości. Na tej trasie, w ramach Uniwersytetu Ludowego, zawiązaliśmy stałe partnerstwa z samorządami, instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu wiemy jak uczyć o rzece, jak aktywizować lokalne społeczności.

Nowe media

Realizując we wsiach i małych miastach program z zakresu nowych mediów, przybliżamy mieszkańcom współczesne, zdigitalizowane drogi komunikacji i wymiany myśli. Dostępność instruktorów-wykładowców w dziedzinach filmu, produkcji dźwiękowych, fotografii, czy programowania, oraz nowoczesnych środków techniki cyfrowej, buduje kompetencje na terenach zagrożonych lub już dotkniętych wykluczeniem technologicznym i kulturowym, wyrównuje szanse edukacyjne mieszkańców, a jednocześnie wpisuje się w naszą misję budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Rzemiosło rzeczne

Od 4 lat, jednym z centrów naszej działalności jest miejscowość Cigacice- port rzeczny, stał się dla naszej flagowej jednostki pływającej – koszarki Any – portem macierzystym i jednocześnie oparciem do realizowania projektów z zakresu szkutnictwa rzecznego i aktywności rzecznych. Jedne z nich przeistoczyły się w aktywności zawodowe, inne pozostały w sferze rekreacji, jednakże wszystkie nasze działania spowodowały wzrost lokalnego potencjału, ludzkiego, zawodowego oraz turystycznego dla całej gminy Sulechów.

Ekologia

Bogactwo nadodrzańskiej fauny i flory od lat niezmiennie pasjonuje badaczy i amatorów Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia, postanowiliśmy włączyć ten kierunek w program Rzecznego Uniwersytetu Ludowego i przybliżyć mieszkańcom nadrzecznych okolic bogaty i naturalny zasób, z którego mogą korzystać. Bartnictwo, zielarstwo i ziołolecznictwo, a także architektura krajobrazu przy użyciu metod naturalnych, to nasza podstawowa oferta dla wszystkich zainteresowanych życiem w zgodzie z otaczającą ich naturą.

Nasze działania, dzięki swojej interdyscyplinarności, skierowane są do bardzo szerokiej, nieokreślonej wiekowo, grupy odbiorców. Są w niej zarówno osoby młode, które u progu dorosłości wciąż poszukują swojej drogi życiowej, jak również takie, które będąc u schyłku karier zawodowych, szukają nowych inspiracji i równowagi.

POSTACIE UNIWERSYTETU

Szymon Mizera

Szymon Mizera

Filozof, reżyser filmowy, operator kamery, koordynator festiwalu STUDIO ZDUNY, współreżyser filmu dokumentalnego „Cicho w drodze do Ludzi Reniferów“. Jest członkiem grupy muzycznoperformatywnej “Kakofonikt”. Prowadził warsztaty filmowe “Powidoki ” oraz warsztaty filmu dokumentalnego podczas projektu Laboratorium Odra współfinansowanego ze środków MKiDN. Współtworzył : cykliczny Festiwal Filmów Amatorskich „Dekodencje“ / ciemnie fotografii analogowej przy Miejskim Domu Kultury w Krotoszynie / plenery sztuk plastycznych w Zdunach / finał owy spektakl na międzynarodowym festiwalu teatrów ulicznych „Malta“ zatytułowany „Granica Pętli“ /cykliczny Festiwal Sztuki Alternatywnej „Studio Zduny“. Filmografia: “Arena Widzenia” 2006, krótka fabuła, reżyseria /”Apteka” 2009, krótka fabuła, reżyseria /”Cicho w drodze do Ludzi Reniferów” 2010, film dokumentalny, reżyseria.

Mariusz Gaj

Mariusz Gaj

Od ponad 15 lat związany z dolnośląskimi i lubuskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w obszarze edukacji i kultury. Od czerwca 2012 do maja 2016 roku prezes zarządu Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej (uhonorowanej w 2015 roku wyróżnieniem dla najlepszej organizacji pozarządowej na Dolnym Śląsku działającej w obszarze kultury). Od kwietnia 2013 do stycznia 2015 roku wicedyrektor i organizator współpracy międzynarodowej Teatru Arka (uhonorowanego m.in. Nagrodą Miasta Wrocławia i Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego w 2014 roku). W kolejnych 7 edycjach projektu (2017-2022) podczas rejsów Odrą z Wrocławia do Kostrzyna, Gliwic, Krapkowic etc. Od marca 2017 wiceprezes zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, Koordynator projektu “Kapitańskie Opowieści”, które w 2017 roku zostało wyróżnione na Giełdzie Projektów organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Kolejne jego edycje (Statek Domem, Kroniki Portowe, Zapomniane Stocznie Rzeczne) poruszały kolejne aspekty krajobrazu kulturowego Odry. Marynarz śródlądowy, który wielokrotnie przemierzył Odrę na pokładzie różnego typu jednostek. W roku 2017 koordynował ogólnopolski projekt Motyw Rzeka, od 2018 współpracuje przy organizacji projektu edukacyjnego pn. Laboratorium Rejs. Od 2019 roku koordynuje projekt Rzeczny Uniwersytet Ludowy. Autor wielu publikacji dotyczących krajobrazu kulturowego rzeki Odry m. in. “Stocznie górnej i środkowej Odry” w XX wieku”, “Flis Odrzański”.Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020 r. projekt “Muzealne Statki w Europie).

Michał Zygmunt

Michał Zygmunt

Muzyk, dźwiękowiec, autor profesjonalnych nagrań terenowych przyrody. Od wielu lat aktywnie działa na Odrze, realizując projekty i działania o promujące wartości, etos, historię, tradycję, rzemieślnictwo, dawne zawody, etnografię związaną z terenami Odry i Nadodrza. Autor kilkunastu płyt i wydawnictw związanych z dziedzictwem jak walorami przyrodniczymi, autor serii instrumentów Odra Guitars, gitar produkowanych z drzew rosnących nad Odra, Dźwiękowy Szlak Odry złożony z wyznaczonego szlaku terenowego na którym umieszczone są drewniane soczewki. Prowadzi warsztaty i działania edukacyjne, współpracując jako wykładowca z Uniwersytetem Wrocławskim, publikuje w kwartalniku między innymi w kwartalniku Dolny Śląsk, Znak, Zwierciadło, Radio Wrocław, Radio Szczecin, Polskie Radio program III, autor muzyki teatralnej, filmowej, nagrań terenowych między innymi dla WWF, Portów Szczecin Świnoujście, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. W załodze Laboratorium Rejs zajmuje się działaniami edukacyjnymi, kieruje jednostkami pływającymi, szkoli załogę z etosu rzeki.

Łukasz Antonowicz

Łukasz Antonowicz

Brał udział w projekcie Connecting Nature, gdzie odpowiadał za realizację projektów ekodemonstorów. Projektował i wykonywał obiekty retencjonujące wodę opadową w postaci nisz bioretencyjnych w ramach festiwalu Inner Art, w Ogrodzie Społecznym Wilda oraz w ogrodach prywatnych, a także w postaci zielonych dachów na budynkach prywatnych. Realizował zajęcia z zakresu ogrodnictwa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego w Opolu. Członek Fundacji Zielona Barć Olesno oraz Stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko. Interesuje się naturalnym budownictwem, zagospodarowaniem wód deszczowych, pszczelarstwem oraz ekologiczną uprawą roślin.

Piotr Wręga

Piotr Wręga

Fotograf, freelancer, dokumentalista, operator. Ukończył Wielkopolską Szkołę Radia, Telewizji i Filmu 1999-2002. Spectrum jego zainteresowań to zarówno portrety jak i fotografie przedmiotów i wnętrz. Pracuje w licznych technikach fotograficznych. Biegle posługuje się różnymi mediami. Buduje wizerunek wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. Od 10 lat ściśle związany ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Kod_krowa i pionierskim projektem Statek Kultury. Twórca projektów Generacja Łazarz, Fokus Pokus, Takeaway Photos. Prowadzi warsztaty i zajęcia dla osób narażonych na wykluczenie społeczne. Współpracuje z festiwalami We Do Festival Oslo, Short Waves Festival. Założyciel kultowego na mapie Poznania, nieistniejącego już klubu Zez. Sternik i zapalony sportowiec.

Tomasz Włoch

Tomasz Włoch

Rodowity Cigaciczanin, absolwent naszego Uniwersytetu. Z zawodu kamieniarz, z pasji artysta i człowiek rzeki. Od paru lat z powodzeniem rozwija inicjatywę „Przystań Tu” prowadząc nadrzeczny bar i przystań wodną, wokół której skupia się centrum kulturalnych wydarzeń Środkowej Odry. Jego nieoceniony wkład w przywracanie nadodrzańskiej tożsamości rezonuje głośnym echem w kraju i zagranicą, a umiłowanie do lokalnej przyrody i konsekwencja w promowaniu kulinarnego dziedzictwa regionu, na stałe już wpisują „Przystań Tu” na listę obowiązkowych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego

Damian Danak

Damian Danak

Etnograf, muzealnik, fotograf. Zawodową przygodę zaczynał jako dziennikarz w rzeszowskich Nowinach i lubelskim Moim Mieście. Po studiach na uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i uzyskaniu tytułu magistra folklorystyki i etnologii rozpoczął pracę fotoreportera w Gazecie Wyborczej Lublin. Kolejnym etapem była przeprowadzka na „Ziemie odzyskane” i praca w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. 11 letni okres pracy w muzeum obfitował w szereg projektów edukacyjnych, popularyzatorskich, wystawienniczych i naukowych. Były to między innymi wystawy : „Od portretu trumiennego do Naszej Klasy,” „Z Podola na Ziemię Lubuską – historia polskiego winiarstwa,” „Staropolska piwniczka” i projekty badawcze zakończone wydawnictwami: „Dom w lubuskim pejzażu kulturowym” i „Rozczerwona Kalina. Pieśń ludowa na Ziemi Lubuskiej.” Najnowsza aktywność związana jest ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Proludzkich „Entropia” które stworzyło w nadodrzańskich Cigacicach przetwórnię ziół, stawiąc na edukację w zakresie mądrego korzystania z natury.

Ewa Drewniak

Ewa Drewniak

Przyrodniczka, ekolożka, specjalistka ochrony środowiska. Edukatorka i koordynatorka Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach. Od 20 lat mieszka i pracuje w dolinie Odry. Zajmuje się ochroną krajobrazu doliny rzeki, zwłaszcza murawami kserotermicznymi wykształconymi na nasłonecznionych zboczach doliny Odry. Hoduje owce i kozy do wypasu na murawach, organizuje akcje ochrony muraw z udziałem wolontariuszy. Na rzekę patrzy z perspektywy całej doliny i dorzecza.

Dr Marta Jermaczek-Sitak

Dr Marta Jermaczek-Sitak

Ekolożka, botaniczka, edukatorka przyrodnicza. Doktorat napisała na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu na temat szaty roślinnej oraz przemian krajobrazowych dolin rzecznych na Ziemi Lubuskiej. Przez wiele lat związana z Klubem Przyrodników, współzałożycielka Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, obecnie wspiera rodziny w edukacji domowej. Prowadzi warsztaty przyrodnicze oraz przyrodniczo-rozwojowe dla dzieci i dorosłych, w tym kręgi kobiet. Po latach wędrówki kupiła stare gospodarstwo pod lasem w nadodrzańskiej gminie Bojadła, gdzie wraz z rodziną rozwija przydomową permakulturę. Ma dwóch synów w wieku szkolnym, którzy nie znają siedzenia w ławkach ani pisania w linijkach. dzieli dom z trzema wielorasowymi psami i dwiema dachowymi kotkami.

Sławomir Stańczak

Sławomir Stańczak

Ekspert w dziedzinie mediów obywatelskich z 20 letnim doświadczeniem. Do 2009 r. wydawca i redaktor naczelny miesięcznika „Lubuszanin”. W latach 2001-2011 kolejno specjalista i dyrektor marketingu Gazety Lubskiej (jednej z największych w kraju gazet regionalnych). Od 2000 roku związany z sektorem pozarządowym. Aktualnie m.in. wiceprezes Lubuskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz prezes LGD Między Odrą a Bobrem, Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej NADODRZE. Posiada certyfikat trenerski Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP . Certyfikowany Specjalista Programu Euro NGO /Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Trener i animator lokalny CAL, ROEFS, OWES. Od 2006 roku nieprzerwalnie reprezentuje lubuski sektor pozarządowy w regionalnych Komitetach i Podkomitetach monitorujących fundusze UE. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ukończył Tempus PHARE „Practising United Europe” na Collegium Polonicum w Słubicach /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europa –Universität VIADRINA Frankfurt (Oder).

Agnieszka Antonowicz

Architektka krajobrazu, doktor nauk rolniczych i ogrodniczych, edukatorka ekologiczna. Zawodowo od 2013 r. zajmuje się projektowaniem ogrodów prywatnych oraz terenów zieleni. Aktywistka związana z ochroną poznańskich terenów zieleni. Współzałożycielka i animatorka ogrodu społecznego ‘Kolektyw Kąpielisko’, członkini stowarzyszenia. Twórczyni strony Stop Betonowym Parkom, przedstawicielka stowarzyszenia Koalicja ZaZieleń Poznań. Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Popularyzatorka idei ogrodnictwa miejskiego, naturalnych placów zabaw, bioróżnorodności terenów zurbanizowanych i retencji wód deszczowych.

Konrad Uryniak

Tomasz Gęstwicki

Tomasz Gęstwicki

Medioznawca, strateg i projektant doświadczeń użytkownika. Od ponad 10 lat tworzę, rozwijam i zarządzam zespołami kreatywnymi. W tym czasie zrealizowałem kilkaset projektów, w ramach których projektowałem dedykowane rozwiązania, które produkowałem, dla których tworzyłem treści lub w których doradzałem.
Pracowałem zarówno dla polskich, jak i zagranicznych klientów, wywodzących się z różnych obszarów biznesowych – min. finansowych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, motoryzacyjnych, jak i dla turystyki, kultury i edukacji. Budowałem od podstaw tożsamości dla startujących i dojrzałych biznesów, rozwijałem cyfrowe produkty, produkowałem i tworzyłem treści, oraz planowałem i wdrażałem strategie marketingowe. Jestem absolwentem Kulturoznawstwa UAM, podyplomowego User Experience Design SWPS oraz Zarządzania Innowacją na School of Form.

Konrad Uryniak

Narodowy Instytut Wolności