Nadodrzańskie Twierdze

Nadodrzańskie Twierdze

  • Nadodrzańskie Twierdze
  • RZECZNY UNIWERSYTET LUDOWY
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/sygnet.png
  • ALL CATEGORIES
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/10/nadodrzanskie-twierdze.mp3

Fortyfikacje nadodrzańskie w czasach nowożytnych były ogniwami łańcucha tworzącego cały system twierdz broniących dużych przestrzeni. Były to twierdze usytuowane wzdłuż wschodnich rubieży państwa pruskiego. Twierdzę Koźle (Kosel), Brzeg (Brieg), Wrocław (Breslau) i Głogów (Glogau) służyły do utrzymania Śląska tworzącego cypel wysunięty pomiędzy Polskę, Saksonię i Austrię. Kostrzyn (Küstrin) i Szczecin (Stettin) chroniły Prusy wraz z Pomorzem od ataku ze wschodu Dziś już niemal niewidoczne, zaszyte, zakopane, zapomniane. Czy to tylko chwilowy okres?

O nadodrzańskich twierdzach w Głogowie i Kostrzynie nad Odrą opowiadają historycy Grzegorz Podruczny i Jerzy Dreger z którym spotykam się w kostrzyńskich kazamatach

Realizacja: Michał Zygmunt
Muzyka Odra Sound Design
Zdjęcia Michał Zygmunt