Trójgrodzie

Krosno Odrzańskie

Trójgrodzie

  • Trójgrodzie Krosno Odrzańskie - część pierwsza: Trójgrodzie
  • RZECZNY UNIWERSYTET LUDOWY
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/sygnet.png
  • ALL CATEGORIES
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/trojgrodzie-krosno-odrzanskie-part1.mp3
  • Trójgrodzie Krosno Odrzańskie - część druga: Granice i mosty
  • RZECZNY UNIWERSYTET LUDOWY
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/sygnet.png
  • ALL CATEGORIES
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/trojgrodzie-krosno-odrzanskie-part2.mp3

Rzeczny Uniwersytet Ludowy dopłynął do Krosna Odrzańskiego. Nieopodal, w górę rzeki znajdziemy Gostchorze i ślady po wczesnośredniowiecznym grodzisku, które wraz z leżącym po drugiej strony rzeki Połupinem i samym grodem krośnieńskim zaszytym na ujściu historycznego Bobru. Ten rodzaj trójgrodzia jest dość nietypowe, niech stanie się pretekstem do opowieści o historii tego regionu, którą można potraktować jako dość typową archipelagu odrzańskich miast i miasteczek zatopionych w nadrzecznych mgłach.

Po trójgrodziu oprowadzają nas regionaliści, po zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim Jerzy Szymczak, po mieście Tomasz Struk, po dolinie Odry w rejonie Połupina Sławomir Stańczak. O archeologii opowiada Bartłomiej Gruszka przy okazji wykładu letniego na wysokich skarpach Goschorza. Słuchają go mieszkańcy wsi i zaproszenie goście. Wybierzmy się w podróż na odrzańskie trójgrodzie.

Krosno i trójgrodzie to teren granicy, rzeka dzieliła a dogodne położenie zapewniało łączność i możliwość przekroczenia rzeki. Życie na granicy łączył most, które w tym miejscu wciąż jest zwornikiem tego miasta.

Wrzesień 2021
Realizacja: Michał Zygmunt
Muzyka Odra Sound Design
Zdjęcia Michał Zygmunt