Trzymamy Straż nad Odrą – Dominik Smulski

Trzymamy Straż nad Odrą – Dominik Smulski

  • Trzymamy Straż nad Odrą - Dominik Smulski
  • RZECZNY UNIWERSYTET LUDOWY
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/09/sygnet.png
  • ALL CATEGORIES
  • https://rzecznyuniwersytetludowy.pl/wp-content/uploads/2021/10/trzymamy-straz-nad-odra-dominik-smulski.mp3

Dominik Smulski jest nauczycielem, regionalistą, znawca Ziemi Widuchowskiej. Widuchowa, niczym soczewka skupia wiele cech charakterystycznych dla archipelagu małych miejscowości Nadodrza. Pierwsza połowa XX wieku to niezwykle szybki rozwój cywilizacyjny zakończony II Wojną Światową, po której następuje wymiana ludności. Żywioł Germański ustępuje żywiołom Słowiańskim, czyniąc Odrę rzeką graniczną. Propaganda Ziem Odzyskanych, próbuje narzucić nową narrację, traktując powrót na te ziemie jako koniec chwilowej nieobecności. Nowi mieszkańcy przybywający z bliskich i dalekich zakątków, często zmuszani do pozostania na „poniemieckim” nie znajdują jednak śladów dawnej polskości, żyjące w powojennej niepewności. Dopiero koniec wieku XX przyniósł likwidację granicy, zakopanie dawnych blizn. Nadchodzi czas głębszego zainteresowania terenem, już nie z pozycji propagandy, a zwykłej ciekawości ludzi, urodzonych nad Odra. Dla nich to rzeka ich dzieciństwa, macierz.

Opowieść Dominika to opowieść o Widuchowej i jej historii, swoistej, przypisanej temu miejscu, wywodzącej się z rzecznej osady rybackiej, aż po przedwojenną perłę turystyczną, jak i powojennej degradacji, powolnemu uśpieniu. To historia Nadodrza, życia na granicy, w cieniu wielkiej rzeki.

Realizacja: Michał Zygmunt
Muzyka Odra Sound DesignNarodowy Instytut Wolności