Zapraszamy na wykład Agnieszki Antonowicz pt: „Dobre metody, by nie bać się wody”

Serdecznie zapraszamy na wykład pt.” „Ani susza ani powódź, czyli o BZI – dobre metody, by nie bać się wody” w ramach warsztatów tworzenia Ogrodu Społecznego na łęgu w Cigacicach.

Retencja, detencja, błękitno-zielona infrastruktura (BZI) i wszystkie te enigmatyczne pojęcia brzmią skomplikowanie, a polegają na prostych rozwiązaniach opartych na naturze. Skuteczne przykłady zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu opadu pozwalają przełamać stereotypowe podejście do wody jako problemu.

Start 4 maja 2024 o godz. 18.30 na Statku Kultury.
Wstęp bezpłatny.

Do zobaczenia!

Agnieszka Antonowicz

AGNIESZKA ANTONOWICZ

Architektka krajobrazu, doktor nauk rolniczych i ogrodniczych, edukatorka ekologiczna, wieloletnia działaczka społeczna. Aktywistka na rzecz przyrody Miasta Poznania. Popularyzatorka idei ogrodnictwa miejskiego, naturalnych placów zabaw, bioróżnorodności terenów zurbanizowanych i retencji wód deszczowych. Zawodowo od 2013 r. zajmuje się projektowaniem ogrodów prywatnych oraz terenów zieleni. Specjalistka ds. planowania zielonej retencji w Spółce Aquanet Retencja.