Ewa Drewniak

Warsztaty – „Ochrona starych odmian drzew owocowych”

Nadrzeczny krajobraz rolniczy, podmokłe łąki, pastwiska, pola uprawne z miedzami, śródpolne zadrzewienia, czyżnie, aleje drzew, przydomowe sady. To piękny, mozaikowy krajobraz i bogactwo przyrodnicze, chociaż to krajobraz stworzony przez człowieka. I przez człowieka ciągle przeobrażany.
Aleje drzew owocowych, stare przydomowe sady znikają w szybkim tempie, nie tylko dlatego, że są wycinane, ale wiele z nich umiera, bo to wiekowe drzewa, sadzone nawet 100 lat temu, a obecne zmiany klimatu przyspieszają te procesy. Drzewa znikają, ale możemy uratować różnorodność odmian.
Podczas dwudniowych warsztatów dowiesz się jak zachować stare odmiany dzięki metodzie szczepienia. jak rozmnażać drzewa owocowe, jak i kiedy pobierać zrazy i podkładki do szczepienia, gdzie kupić, albo jak samodzielnie je wyhodować, jak pielęgnować stare drzewa, a jak młode, jeżeli ciąć, to kiedy, poznasz różne sposoby i terminy szczepienia, i wybierzesz sposób najdogodniejszy dla siebie.

Wykład „O krajobrazie rolniczym nad rzeką, o społecznej ochronie krajobrazu i przyrody”

O nadrzecznym krajobrazie rolniczym – o podmokłych łąkach, pastwiskach, o polach uprawnych z miedzami, chwastami polnymi, śródpolnymi oczkami wodnymi i zadrzewieniami, o czyżniach, alejach drzew owocowych, przydomowych sadach z dawnymi odmianami. O pięknym, mozaikowym krajobrazie i bogactwie przyrodniczym, stworzonym przez człowieka i przez człowieka nadal przekształcanym.
O udziale społecznym w ochronie przyrody, na przykładzie doświadczeń Klubu Przyrodników – jednej z najstarszych NGO w Polsce. Czy bez stowarzyszeń społecznych ochrona przyrody działa? O prywatnych rezerwatach przyrody, o wolontariacie w ochronie przyrody, jak to działa i czy warto to wspierać?

Wykład „Jak założyć sad?”

Ewa Drewniak

Ewa Drewniak

Przyrodniczka, ekolożka, specjalistka ochrony środowiska. Edukatorka i koordynatorka Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach. Od 20 lat mieszka i pracuje w dolinie Odry. Zajmuje się ochroną krajobrazu doliny rzeki, zwłaszcza murawami kserotermicznymi wykształconymi na nasłonecznionych zboczach doliny Odry. Hoduje owce i kozy do wypasu na murawach, organizuje akcje ochrony muraw z udziałem wolontariuszy. Na rzekę patrzy z perspektywy całej doliny i dorzecza.

Narodowy Instytut Wolności