Mariusz Gaj

Rejs: usłysz rzekę, rzeczne rzemiosło.

Zapis wybranych wykładów podczas serii streamingów z pokładu Statku Kultury w ramach letniego semestru Rzecznego Uniwersytetu Ludowego 2022.

Tematy zajęć

Finansowanie pomysłów ze środków publicznych. Pułapki i zagrożenia w tworzeniu i realizacji projektów.

Skąd pozyskiwać pieniądze na inicjatywy kulturalne i społeczne? Jak zaplanować harmonogram i budżet unikając pułapek? Jak dzielić role w projekcie i jak skutecznie wymagać . Zapraszam na 2- dniowe warsztaty praktyczne, gdzie wspólnie zastanowimy się skąd można pozyskać fundusze na lokalne inicjatywy i pomysły. Jak uniknąć typowych pułapek, aby projekt był do zrealizowania i nie zamęczył wszystkich jego realizatorów. Opowiem o tym dlaczego ważne są partnerstwa w projekcie, dlaczego warto dbać i korzystać z pomocy wolontariuszy i skąd brać fundusze na “wkład własny”.

Muzeum Odry

Historia żeglugi śródlądowej

Coaching NGO, cykl życia projektu

Fundraising dla NGO i instytucji kultury

Żegluga Odrzańska. Porty i stocznie Głogowa

Mariusz Gaj

Mariusz Gaj

Od ponad 15 lat związany z dolnośląskimi i lubuskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w obszarze kultury. Od czerwca 2012 do maja 2016 roku prezes zarządu Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej (uhonorowanej w 2015 roku wyróżnieniem dla najlepszej organizacji pozarządowej na Dolnym Śląsku działającej w obszarze kultury). Od kwietnia 2013 do stycznia 2015 roku wicedyrektor Teatru Arka (jedynego teatru integracyjnego w Polsce uhonorowanego m.in. Nagrodą Miasta Wrocławia i Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego w 2014 roku). Od marca 2017 wiceprezes zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, która na zabytkowych statkach prowadzi Muzeum Odry we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji oraz rozliczaniu prawie 100 projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w szczególności przez MKiDN, MPiPS, środków samorządowych. Marynarz śródlądowy i miłośnik Odry.

Narodowy Instytut Wolności