Cumowanie

Cumowanie

Film opowiada o cumowaniu i zachowaniu w portach przystaniach Marina według ogólnie przyjętych na świecie norm etosu żeglarskiego. Opowiada Józef Feliga instruktor szkoły przygotowującej do uzyskania patentu motorowodnego.Narodowy Instytut Wolności